Close

प्रारूप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देणे व सदस्य पदांचा आरक्षणाच्या सोडतीकरिता नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत

प्रारूप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देणे व सदस्य पदांचा आरक्षणाच्या सोडतीकरिता नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रारूप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देणे व सदस्य पदांचा आरक्षणाच्या सोडतीकरिता नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत

प्रारूप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देणे व सदस्य पदांचा आरक्षणाच्या सोडतीकरिता नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत

03/11/2020 10/11/2020 पहा (334 KB)