Close

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक / / ए-65 65 / २०२०-२१ मधील Proper Proper मालमत्ता अंतिम पुरस्काराचे प्रकाशन गाव नागपूर खास पीसी क्रमांक १० ता. नागपूर शहर व जिल्हा नागपूर शहर

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक / / ए-65 65 / २०२०-२१ मधील Proper Proper मालमत्ता अंतिम पुरस्काराचे प्रकाशन गाव नागपूर खास पीसी क्रमांक १० ता. नागपूर शहर व जिल्हा नागपूर शहर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक / / ए-65 65 / २०२०-२१ मधील Proper Proper मालमत्ता अंतिम पुरस्काराचे प्रकाशन गाव नागपूर खास पीसी क्रमांक १० ता. नागपूर शहर व जिल्हा नागपूर शहर
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक / / ए-65 65 / २०२०-२१ मधील Proper Proper मालमत्ता अंतिम पुरस्काराचे प्रकाशन गाव नागपूर खास पीसी क्रमांक १० ता. नागपूर शहर व जिल्हा नागपूर शहर
09/02/2021 09/05/2021 पहा (8 MB)