Close

मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

11/06/2021 31/12/2021 पहा (119 KB) 49 Saoner (930 KB) 50 Hingna (4 MB) 52 Nagpur South West Part 1 (5 MB) 52 Nagpur South West part 2 (6 MB) 53 Nagpur South Part 1 (6 MB) 53 Nagpur South Part 2 (7 MB) 56 Nagpur West (8 MB) 57 Nagpur North Part 1 (5 MB) 57 Nagpur North Part 2 (6 MB) 58 Kamthi (10 MB) 59 Ramtek (1 MB) 48 Katol (854 KB) 51 Umred (480 KB) 55 Nagpur Central (5 MB) 54 Nagpur East (3 MB)