Close

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी ५६-नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर.

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी ५६-नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी ५६-नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर.

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी ५६-नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर.

20/07/2018 27/07/2018 पहा (3 MB)