Close

मतदार यादीमध्ये छायाचित्र नसलेले मतदारांची यादी- ५७ उत्तर (अ . जा. ) विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

मतदार यादीमध्ये छायाचित्र नसलेले मतदारांची यादी- ५७ उत्तर (अ . जा. ) विधानसभा मतदार संघ नागपूर .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादीमध्ये छायाचित्र नसलेले मतदारांची यादी- ५७ उत्तर (अ . जा. ) विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

मतदार यादीमध्ये छायाचित्र नसलेले मतदारांची यादी- ५७ उत्तर (अ . जा. ) विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

17/07/2018 25/07/2018 पहा (6 MB)