Close

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५४-नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५४-नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ नागपूर .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५४-नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५४-नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

24/07/2018 30/07/2018 पहा (2 MB)