Close

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५२-दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५२-दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५२-दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

मतदार यादीमध्ये कृष्णधवल छायाचित्र असलेल्या मतदारांची यादी, ५२-दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ नागपूर .

25/07/2018 31/07/2018 पहा (3 MB)