Close

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवगास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवगास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवगास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवगास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

28/04/2022 11/05/2022 पहा (79 KB)