Close

माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती यामुळे शेतजमीन वाहून/खरडून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या वितरित केलेल्या निधीच्या याद्या

माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती यामुळे शेतजमीन वाहून/खरडून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या वितरित केलेल्या निधीच्या याद्या
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती यामुळे शेतजमीन वाहून/खरडून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या वितरित केलेल्या निधीच्या याद्या

माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती यामुळे शेतजमीन वाहून/खरडून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या वितरित केलेल्या निधीच्या याद्या

08/07/2020 08/01/2021 पहा (236 KB) KUHI (83 KB) MAUDA (41 KB) NAGPURRU (82 KB) RAMTEK (41 KB)