Close

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीसाठी सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करणेकरीता इ-निविदासूचना जाहिरात व वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीसाठी सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करणेकरीता इ-निविदासूचना जाहिरात व वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीसाठी सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करणेकरीता इ-निविदासूचना जाहिरात व वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीसाठी सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करणेकरीता इ-निविदासूचना जाहिरात व वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत

18/09/2023 05/10/2023 पहा (5 MB) निविदा अर्जाचा नमुना (3 MB)