Close

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीकरिता सन २०१८-२१ या कालावधीसाठी हमाल कंत्राटी निश्चित करण्याकरीता ई-निविदा सूचना बाबतची जाहिरात व वेळापत्रक.

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीकरिता सन २०१८-२१ या कालावधीसाठी हमाल कंत्राटी निश्चित करण्याकरीता ई-निविदा सूचना बाबतची जाहिरात व वेळापत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीकरिता सन २०१८-२१ या कालावधीसाठी हमाल कंत्राटी निश्चित करण्याकरीता ई-निविदा सूचना बाबतची जाहिरात व वेळापत्रक.

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीकरिता सन २०१८-२१ या कालावधीसाठी हमाल कंत्राटी निश्चित करण्याकरीता ई-निविदा सूचना बाबतची जाहिरात व वेळापत्रक.

06/09/2018 26/09/2018 पहा (3 MB) शासन निर्णय (355 KB)