Close

सन २०२२-२३ साठी जिल्ह्यातिल सर्व वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपो निर्माती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा

सन २०२२-२३ साठी जिल्ह्यातिल सर्व वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपो निर्माती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२२-२३ साठी जिल्ह्यातिल सर्व वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपो निर्माती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा

सन २०२२-२३ साठी जिल्ह्यातिल सर्व वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपो निर्माती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा

25/04/2023 04/05/2023 पहा (1 MB) शुद्धीपत्रक (72 KB)