घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बी एल ओ ) यादी – नागपूर जिल्हा 31/03/2019 31/12/2019 डाउनलोड (732 KB)
माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

14/02/2019 31/12/2019 डाउनलोड (63 KB) भिवापूर यादी (63 KB) मौदा यादी (29 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (97 KB) रामटेक यादी (53 KB) कामठी यादी (428 KB)
माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

14/02/2019 31/12/2019 डाउनलोड (35 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (35 KB) कामठी यादी (26 KB)
संग्रहित