Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप केलेल्या निधीची यादी (अतिरिक्त्त निधी )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप केलेल्या निधीची यादी (अतिरिक्त्त निधी )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (159 KB) काटोल (236 KB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बहुवार्षिक पिकांच्या बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बहुवार्षिक पिकांच्या बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी

28/05/2020 28/11/2020 पहा (1 MB) काटोल (870 KB) नरखेड (2 MB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (तिसरा टप्पा )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (तिसरा टप्पा )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (306 KB) काटोल (3 MB) नरखेड (6 MB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (दुसरा टप्पा )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (दुसरा टप्पा )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (868 KB) काटोल (2 MB) नरखेड (2 MB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (पहिला टप्पा )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (पहिला टप्पा )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (922 KB) काटोल (2 MB) नरखेड (2 MB)
माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी वितरित केलेल्या निधीची यादी . (तिसरा हप्ता)

माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी वितरित केलेल्या निधीची यादी . (तिसरा हप्ता)

29/05/2020 28/11/2020 पहा (264 KB) कळमेश्वर (277 KB) कामठी (85 KB) काटोल (483 KB) कुही (53 KB) मौदा (76 KB) नागपूर ग्रामीण (76 KB) नरखेड (493 KB) पारशिवनी (74 KB) रामटेक (46 KB) सावनेर (354 KB) उमरेड (101 KB)
माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी वितरित केलेल्या निधीची यादी . (दुसरा हप्ता)

माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी वितरित केलेल्या निधीची यादी . (दुसरा हप्ता)

29/05/2020 28/11/2020 पहा (71 KB) Umred 2 (154 KB) भिवापूर (541 KB) कळमेश्वर (1 MB) कामठी (139 KB) katol (3 MB) कुही (68 KB) मौदा (228 KB) NAGPUR RU (64 KB) नरखेड (6 MB) पारशिवनी (86 KB) रामटेक (81 KB) सावनेर (1 MB)
माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी वितरित केलेल्या निधीची यादी . (पहिला हप्ता)

माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी वितरित केलेल्या निधीची यादी . (पहिला हप्ता)

29/05/2020 28/11/2020 पहा (74 KB) कळमेश्वर (483 KB) कामठी (85 KB) काटोल (997 KB) कुही (45 KB) Mauda (188 KB) नागपूर ग्रामीण (44 KB) नरखेड (2 MB) पारशिवनी (58 KB) रामटेक (80 KB) सावनेर (501 KB) उमरेड (193 KB)
माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाची यादी.

माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाची यादी.

25/03/2020 25/11/2020 पहा (196 KB)
संग्रहित