Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा शाखेच्या आस्थापनेवर ड्राइवर गट “क ” संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा शाखेच्या आस्थापनेवर ड्राइवर गट “क ” संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

18/02/2021 05/03/2021 पहा (915 KB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमा 2020 अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (४९ सावनेर )

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमा 2020 अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (४९ सावनेर )

04/01/2021 28/02/2021 पहा (456 KB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५९-रामटेक)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५९-रामटेक)

01/01/2021 28/02/2021 पहा (3 MB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५८-कामठी)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५८-कामठी)

01/01/2021 28/02/2021 पहा (624 KB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५५-नागपूर मध्य)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५५-नागपूर मध्य)

01/01/2021 28/02/2021 पहा (5 MB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५४-नागपूर पूर्व) 01/01/2021 28/02/2021 पहा (2 MB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५३-नागपूर दक्षिण)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५३-नागपूर दक्षिण)

01/01/2021 28/02/2021 पहा (9 MB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५२-नागपूर दक्षिण पश्चिम)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५२-नागपूर दक्षिण पश्चिम)

01/01/2021 28/02/2021 पहा (4 MB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५०-हिंगणा)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (५०-हिंगणा )

01/01/2021 28/02/2021 पहा (1 MB)
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (४८-काटोल)

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२० अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (४८-काटोल)

01/01/2021 28/02/2021 पहा (801 KB)
संग्रहित