Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र पडताळणीची जाहिरात करणे

नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र पडताळणीची जाहिरात करणे

08/03/2023 23/03/2023 पहा (494 KB)
रेतिघाट लिलाव सन 2022-2023 जिल्हा नागपुर

रेतिघाट लिलाव सन 2022-2023 जिल्हा नागपुर

07/03/2023 28/03/2023 पहा (10 MB)
जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

03/03/2023 31/03/2023 पहा (1 MB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा नागपूर शहर मार्च २०२३ (519 KB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा नागपूर ग्रामीण मार्च २०२३ (257 KB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना नागपूर शहर (807 KB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना नागपूर ग्रामीण (794 KB)
आधार दस्तऐवज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अद्यायावत करणे

आधार दस्तऐवज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन  अद्यायावत करणे

27/10/2022 31/10/2023 पहा (4 MB)
जिल्ह्यातील नवीन नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) बंद असेलेल्या आधार केंद्राची यादी

जिल्ह्यातील नवीन नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) बंद असेलेल्या आधार केंद्राची यादी

27/10/2022 31/10/2023 पहा (475 KB)
जिल्ह्यातील नवीन आधार नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) सुरु असेलेल्या आधार केंद्राची यादी.

जिल्ह्यातील नवीन आधार नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) सुरु असेलेल्या आधार केंद्राची यादी.

27/10/2022 31/12/2023 पहा (475 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक अध्यादेश , २०१५ च्या कलाम तीन (२) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी पूरवावयाच्या सेवांची सूची

महाराष्ट्र लोकसेवा हक अध्यादेश , २०१५ च्या कलाम तीन (२) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी पूरवावयाच्या सेवांची सूची

01/09/2021 31/12/2031 पहा (616 KB)
संग्रहित