Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपरिषद कामठी , उमरेड, काटोल, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर, ब्राम्हणी, रामटेक, नरखेड,वाडी , भिवापूर आणि मोवाड येथील न. प . निवडणूक संबंधात प्रभाग निहाय आरक्षण

नगरपरिषद कामठी , उमरेड, काटोल, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर, ब्राम्हणी, रामटेक, नरखेड,वाडी , भिवापूर आणि मोवाड येथील न. प . निवडणूक संबंधात प्रभाग निहाय आरक्षण

01/07/2022 03/07/2022 पहा (350 KB)
पोट निवडणूक २०२२ – नगर परिषद कन्हान पिप्री मूळ प्रारूप मतदार यादी प्रभाग क्र ७

पोट निवडणूक २०२२ – नगर परिषद कन्हान पिप्री मूळ प्रारूप मतदार यादी प्रभाग क्र ७

21/06/2022 20/09/2022 पहा (579 KB)
सावनेर आणि उमरेड येथील Cryogenic Oxygen plant (शुद्धिपत्र-Final)

सावनेर आणि उमरेड येथील Cryogenic Oxygen plant (शुद्धिपत्र-Final)

10/06/2022 31/07/2022 पहा (178 KB)
अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी – नगर परिषद कामठी , उमरेड ,काटोल , वाडी ,सावनेर ,खापा ,मोहपा ,कळमेश्वर ,ब्राम्हणी ,रामटेक , नरखेड व मोवाड

अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी – नगर परिषद कामठी , उमरेड ,काटोल , वाडी ,सावनेर ,खापा ,मोहपा ,कळमेश्वर ,ब्राम्हणी ,रामटेक , नरखेड व मोवाड

09/06/2022 31/08/2022 पहा (543 KB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणांची यादी

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणांची यादी

03/06/2022 02/07/2022 पहा (8 MB)
अनुकंपा सामाईक प्रसिद्धी सूची २०२२ (वर्ग -४)

अनुकंपा सामाईक प्रसिद्धी सूची २०२२ (वर्ग -४)

27/04/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये मौजा मोखाला भूसंपादन प्र. क्र १/अ -६५/२०२०/२०२१ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये मौजा मोखाला भूसंपादन प्र. क्र १/अ -६५/२०२०/२०२१ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना

22/04/2022 22/08/2022 पहा (581 KB)
आधार व आपले सरकार सेवा केंद्राचे निकाल पत्र

आधार व आपले सरकार सेवा केंद्राचे निकाल पत्र

30/12/2021 30/12/2022 पहा (234 KB)
नागपुर ग्रामीण मधील आपले सरकार सेवा केंद्राचा निकाल

नागपुर ग्रामीण मधील आपले सरकार सेवा केंद्राचा निकाल

30/12/2021 30/12/2022 पहा (7 MB)
नागपुर मधील आधार केंद्राचा निकाल

नागपुर मधील आधार केंद्राचा निकाल

30/12/2021 30/12/2022 पहा (1 MB) Result of Aadhaar Nagpur Rural (2 MB)
संग्रहित