Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

11/06/2021 31/12/2021 पहा (119 KB) 49 Saoner (930 KB) 50 Hingna (4 MB) 52 Nagpur South West Part 1 (5 MB) 52 Nagpur South West part 2 (6 MB) 53 Nagpur South Part 1 (6 MB) 53 Nagpur South Part 2 (7 MB) 56 Nagpur West (8 MB) 57 Nagpur North Part 1 (5 MB) 57 Nagpur North Part 2 (6 MB) 58 Kamthi (10 MB) 59 Ramtek (1 MB) 48 Katol (854 KB) 51 Umred (480 KB)
कोविड हॉस्पिटल ला Tocilizumab Injection चे केलेले वाटप

कोविड हॉस्पिटल ला Tocilizumab Injection चे केलेले वाटप

11/06/2021 30/06/2021 पहा (740 KB)
कोविड हॉस्पिटल ला Remdesivir Injection चे केलेले वाटप

कोविड हॉस्पिटल ला Remdesivir Injection चे केलेले वाटप

10/04/2021 30/06/2021 पहा (2 MB) 11-04-2021 (3 MB) 12-04-2021 (6 MB) 13-04-2021 (3 MB) 14-04-2021 (3 MB) 15-04-2021 (3 MB) 16-04-2021 (3 MB) 19-04-2021 (4 MB) 21-04-2021 (2 MB) 22-04-2021 (1 MB) 23-04-2021 (3 MB) 25-04-2021 (2 MB) 26-04-2021 (2 MB) 27-04-2021 (2 MB) 30-04-2021 (2 MB) 02-05-2021 (2 MB) 03-05-2021 (3 MB) 04-05-2021 (2 MB) 06-05-2021 (2 MB) 07-05-2021 (2 MB) 08-05-2021 (2 MB) 09-05-2021 (2 MB) 10-05-2021 (2 MB) 11-05-2021 (2 MB) 12-05-2021 (2 MB) 13-05-2021 (2 MB) 14-05-2021 (2 MB) 15-05-2021 (2 MB) 16-05-2021 (2 MB) 17-05-2021 (2 MB) 18-05-2021-1 (2 MB) 18-05-2021-2 (361 KB) 19-05-2021-1 (2 MB) 19-05-2021-2 (269 KB) 20-05-2021-1 (2 MB) 21-05-2021-1 (559 KB) 22-05-2021-1 (846 KB) 22-05-2021-2 (709 KB) 23-05-2021-1 (885 KB) 23-05-2021-2 (932 KB) 24-05-2021-1 (777 KB) 24-05-2021-2 (668 KB) 11-06-2021 (740 KB)
संग्रहित