Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नॉन-क्रीमीलीयर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी संदर्भात जाहीरनामा (०६-१२-२०२२ ते २१-१२-२०२२)

नॉन-क्रीमीलीयर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी संदर्भात जाहीरनामा (०६-१२-२०२२ ते २१-१२-२०२२)

06/12/2022 21/12/2022 पहा (418 KB)
1 जाने. 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे सक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

1 जाने. 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे सक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

03/11/2022 05/01/2023 पहा (490 KB)
नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम

नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम

03/11/2022 05/01/2023 पहा (346 KB)
आधार दस्तऐवज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अद्यायावत करणे

आधार दस्तऐवज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन  अद्यायावत करणे

27/10/2022 31/10/2023 पहा (4 MB)
जिल्ह्यातील नवीन नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) बंद असेलेल्या आधार केंद्राची यादी

जिल्ह्यातील नवीन नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) बंद असेलेल्या आधार केंद्राची यादी

27/10/2022 31/10/2023 पहा (475 KB)
जिल्ह्यातील नवीन आधार नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) सुरु असेलेल्या आधार केंद्राची यादी.

जिल्ह्यातील नवीन आधार नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) सुरु असेलेल्या आधार केंद्राची यादी.

27/10/2022 31/12/2023 पहा (475 KB)
चालक अंतिम ज्येष्ठता यादी -2022
चालक अंतिम ज्येष्ठता यादी -2022
22/07/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
शिपाई अंतिम ज्येष्ठता यादी-2022

शिपाई अंतिम ज्येष्ठता यादी-2022

22/07/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
अनुकंपा सामाईक प्रसिद्धी सूची २०२२ (वर्ग -४)

अनुकंपा सामाईक प्रसिद्धी सूची २०२२ (वर्ग -४)

27/04/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
आधार व आपले सरकार सेवा केंद्राचे निकाल पत्र

आधार व आपले सरकार सेवा केंद्राचे निकाल पत्र

30/12/2021 30/12/2022 पहा (234 KB)
संग्रहित