Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-२०२०, मतदान केंद्राची यादी

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-२०२०, मतदान केंद्राची यादी

25/11/2020 31/12/2020 पहा (394 KB)
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – २०२०, नेहरू नगर झोन क्र.५ मध्ये चालू असलेल्या कामांची माहिती (यादी 2)
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक - २०२०, नेहरू नगर झोन क्र.५ मध्ये चालू असलेल्या कामांची माहिती (यादी 2)
25/11/2020 02/12/2020 पहा (7 MB)
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – २०२०, नेहरू नगर झोन क्र.५ मध्ये चालू असलेल्या कामांची माहिती (यादी १)
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक - २०२०, नेहरू नगर झोन क्र.५ मध्ये चालू असलेल्या कामांची माहिती (यादी १)
25/11/2020 02/12/2020 पहा (7 MB)
नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२०, सार्वजनिक बांधकामं मंडळ कडून चालू असलेल्या कामांची माहिती

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२०, सार्वजनिक बांधकामं मंडळ कडून चालू असलेल्या कामांची माहिती

21/11/2020 31/12/2020 पहा (3 MB) Budget estimates 2021-22 (2 MB)
नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२० मतदार यादी

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२० मतदार यादी

17/11/2020 06/12/2020 पहा (17 KB) PART NO 1-25 (7 MB) PART NO 26-40 (7 MB) PART NO 41-60 (8 MB) PART NO 61-80 (10 MB) PART NO 81-100 (9 MB) PART NO 101-115 (9 MB) PART NO 116-130 (8 MB) PART NO 131-139 (2 MB)
नागपूर जिह्ल्यातील नगर पंचायत कुही, हिंगणा, भिवापूर च्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर आक्षेप, हरकती व सूचना मागविण्या करिता जाहिरात .

नागपूर जिह्ल्यातील नगर पंचायत कुही, हिंगणा, भिवापूर च्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर आक्षेप, हरकती व सूचना मागविण्या करिता जाहिरात .

18/11/2020 26/11/2020 पहा (146 KB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप केलेल्या निधीची यादी (अतिरिक्त्त निधी )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप केलेल्या निधीची यादी (अतिरिक्त्त निधी )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (159 KB) काटोल (236 KB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बहुवार्षिक पिकांच्या बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बहुवार्षिक पिकांच्या बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी

28/05/2020 28/11/2020 पहा (1 MB) काटोल (870 KB) नरखेड (2 MB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (तिसरा टप्पा )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (तिसरा टप्पा )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (306 KB) काटोल (3 MB) नरखेड (6 MB)
खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (दुसरा टप्पा )

खरीप-२०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या निधीची यादी (दुसरा टप्पा )

28/05/2020 28/11/2020 पहा (868 KB) काटोल (2 MB) नरखेड (2 MB)
संग्रहित