घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रवीराज इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीज (प्रो. राजेश जोशी आणि इतर) यांचे एमपीआयडी ऍक्ट १९९९ मधील जप्त पशुधनाचा लिलावाबाबतची यादी. ( दिनांक १४-०८-१९ रोजी होणाऱ्या )

रवीराज इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीज (प्रो. राजेश जोशी आणि इतर) यांचे एमपीआयडी ऍक्ट १९९९ मधील जप्त पशुधनाचा लिलावाबाबतची यादी. ( दिनांक १४-०८-१९ रोजी होणाऱ्या )

09/08/2019 07/09/2019 पहा (300 KB)
मौजा-नागपूर ता. नागपूर शहर जिल्हा नागपूर येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत, विकास योजना आराखडानुसार १८.०० मी. रस्ता रुंदीकरण

मौजा-नागपूर ता. नागपूर शहर जिल्हा नागपूर येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत, विकास योजना आराखडानुसार १८.०० मी. रस्ता रुंदीकरण

30/07/2019 30/08/2019 पहा (2 MB)
मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बी एल ओ ) यादी – नागपूर जिल्हा 31/03/2019 31/12/2019 पहा (732 KB)
माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

14/02/2019 31/12/2019 पहा (63 KB) भिवापूर यादी (63 KB) मौदा यादी (29 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (97 KB) रामटेक यादी (53 KB) कामठी यादी (428 KB)
माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

14/02/2019 31/12/2019 पहा (35 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (35 KB) कामठी यादी (26 KB)
संग्रहित