घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कन्हान-पिंपरी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून व हरकती मागविणे बाबत.

नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कन्हान-पिंपरी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून व हरकती मागविणे बाबत.

07/11/2019 16/11/2019 पहा (108 KB) नकाशा (3 MB)
नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून सूचना व हरकती मागविणे बाबत.

नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून सूचना व हरकती मागविणे बाबत.

07/11/2019 16/11/2019 पहा (107 KB) नकाशा (2 MB)
मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बी एल ओ ) यादी – नागपूर जिल्हा 31/03/2019 31/12/2019 पहा (732 KB)
माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

14/02/2019 31/12/2019 पहा (63 KB) भिवापूर यादी (63 KB) मौदा यादी (29 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (97 KB) रामटेक यादी (53 KB) कामठी यादी (428 KB)
माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

14/02/2019 31/12/2019 पहा (35 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (35 KB) कामठी यादी (26 KB)
संग्रहित