Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षासुची गट-ड (वर्ग-४) दिनांक ०१-०१-२०२४

अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षासुची गट-ड (वर्ग-४) दिनांक ०१-०१-२०२४

14/04/2024 31/12/2024 पहा (9 MB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सूची २०२४ वर्ग ३ संवर्ग

अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सूची २०२४ वर्ग ३ संवर्ग

16/02/2024 31/12/2024 पहा (8 MB)
अंतिम पुरस्कार मौजा सोमनाळा ता भिवापूर जि नागपूर LAC 2/A65/2019-2020
अंतिम पुरस्कार मौजा सोमनाळा ता भिवापूर जि नागपूर LAC 2/A65/2019-2020
18/12/2023 18/05/2024 पहा (3 MB)
अंतिम पुरस्कार मौजा पुल्लर ता भिवापूर जि नागपूर LAC 1/A65/2019-2020
अंतिम पुरस्कार मौजा पुल्लर ता भिवापूर जि नागपूर LAC 1/A65/2019-2020
18/12/2023 18/05/2024 पहा (5 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक अध्यादेश , २०१५ च्या कलाम तीन (२) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी पूरवावयाच्या सेवांची सूची

महाराष्ट्र लोकसेवा हक अध्यादेश , २०१५ च्या कलाम तीन (२) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी पूरवावयाच्या सेवांची सूची

01/09/2021 31/12/2031 पहा (616 KB)
संग्रहित