Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीसाठी सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करणेकरीता इ-निविदासूचना जाहिरात व वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीसाठी सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करणेकरीता इ-निविदासूचना जाहिरात व वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत

18/09/2023 05/10/2023 पहा (5 MB) निविदा अर्जाचा नमुना (3 MB)
जहिरनामा (नागपूर शहर तहसील)

जहिरनामा (नागपूर शहर तहसील)

18/09/2023 31/12/2023 पहा (485 KB)
आधार दस्तऐवज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अद्यायावत करणे

आधार दस्तऐवज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन  अद्यायावत करणे

27/10/2022 31/10/2023 पहा (4 MB)
जिल्ह्यातील नवीन नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) बंद असेलेल्या आधार केंद्राची यादी

जिल्ह्यातील नवीन नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) बंद असेलेल्या आधार केंद्राची यादी

27/10/2022 31/10/2023 पहा (475 KB)
जिल्ह्यातील नवीन आधार नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) सुरु असेलेल्या आधार केंद्राची यादी.

जिल्ह्यातील नवीन आधार नोंदणी प्रौढ रहिवाश्यांसाठी (१८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त) सुरु असेलेल्या आधार केंद्राची यादी.

27/10/2022 31/12/2023 पहा (475 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक अध्यादेश , २०१५ च्या कलाम तीन (२) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी पूरवावयाच्या सेवांची सूची

महाराष्ट्र लोकसेवा हक अध्यादेश , २०१५ च्या कलाम तीन (२) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी पूरवावयाच्या सेवांची सूची

01/09/2021 31/12/2031 पहा (616 KB)
संग्रहित