Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दाखले पडताळणी सूचना – तलाठी पदभरती २०१९

दाखले पडताळणी सूचना – तलाठी पदभरती २०१९

14/01/2020 29/02/2020 पहा (126 KB)
अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

30/12/2019 31/01/2020 पहा (157 KB) अर्ज (104 KB) शिक्षण सेवक अर्ज (110 KB) शुद्धीपत्रक (182 KB) जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत सूचना (1 MB)
संग्रहित