Close

तोतलाडोह

नागपूर जिल्हयात नागपूरपासून 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रामटेकजवळील पेंच नदीवर असलेले तोतलाडोह नावाचे धरण आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 वर हा परिसर आहे. हे धरण पेंच नदीच्या जलविद्युत प्रकल्पाचा एक भाग आहे. येथील परिसर अतिशय मनमोहक आहे.

  • तोतलाडोह
  • रामटेक मधील तोतलाडोह

कसे पोहोचाल?:

विमानाने

जवळचे विमानतळ नागपुर आहे

रेल्वेने

जवळचे रेल्वे स्थानक नागपूर आहे