Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वर्ष 2022-23 (उन्हाळा 2023) ई-निविदा सूचना क्रमांक 1

प्रकाशित : 06/03/2023

नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वर्ष 2022-23 (उन्हाळा 2023) ई-निविदा सूचना क्रमांक 1

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

प्रकाशित : 03/03/2023

जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा स्तरावरील ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नेमणूक करणेकरीता दुसरी जाहिरात

प्रकाशित : 14/02/2023

जिल्हा स्तरावरील ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नेमणूक करणेकरीता दुसरी जाहिरात

तपशील पहा