काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट

प्रकाशित : 30/08/2019

सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
आपले सरकार सेवा केंद्र परीक्षेची दिनांक व वेळ तसेच सिलॅबस व पूर्ण माहिती

प्रकाशित : 19/08/2019

आपले सरकार सेवा केंद्र परीक्षेची दिनांक व वेळ तसेच सिलॅबस व पूर्ण माहिती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
रवीराज इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीज (प्रो. राजेश जोशी आणि इतर) यांचे एमपीआयडी ऍक्ट १९९९ मधील जप्त पशुधनाचा लिलावाबाबतची यादी. ( दिनांक १४-०८-१९ रोजी होणाऱ्या )

प्रकाशित : 09/08/2019

रवीराज इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीज (प्रो. राजेश जोशी आणि इतर) यांचे एमपीआयडी ऍक्ट १९९९ मधील जप्त पशुधनाचा लिलावाबाबतची यादी. ( दिनांक १४-०८-१९…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मौजा-नागपूर ता. नागपूर शहर जिल्हा नागपूर येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत, विकास योजना आराखडानुसार १८.०० मी. रस्ता रुंदीकरण

प्रकाशित : 30/07/2019

मौजा-नागपूर ता. नागपूर शहर जिल्हा नागपूर येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत, विकास योजना आराखडानुसार १८.०० मी. रस्ता…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वैद्यकीय अधिकारी ए आर टी सेंटर, इंदिरा गांधी शासकीय महाविदयालय, नागपूर , या पदासाठी करिता मुलाखत, दि. ०९-०८-१९

प्रकाशित : 24/07/2019

वैद्यकीय अधिकारी ए आर टी सेंटर, इंदिरा गांधी शासकीय महाविदयालय, नागपूर , या पदासाठी करिता मुलाखत, दि. ०९-०८-१९

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा स्थरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची प्रवर्गनिहाय नेमणूक करण्याकरीता जाहिरात.

प्रकाशित : 14/06/2019

जिल्हा स्थरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची प्रवर्गनिहाय नेमणूक करण्याकरीता जाहिरात

तपशील पहा