Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपजिल्हधिकारी भूसंपादन (सा.) नागपूर या कार्यालयास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गाच्या भूसंपादन कामासाठी एक चार चाकी वाहन मासिक भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरपत्रक आमंत्रित करण्याबाबत.

प्रकाशित : 27/06/2022

उपजिल्हधिकारी भूसंपादन (सा.) नागपूर या कार्यालयास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गाच्या भूसंपादन कामासाठी एक चार चाकी वाहन मासिक भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरपत्रक आमंत्रित…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रारूप मतदार यादी , नगर परिषद रामटेक,सार्वत्रिक निवडणूक २०२२

प्रकाशित : 22/06/2022

प्रारूप मतदार यादी , नगर परिषद रामटेक,सार्वत्रिक निवडणूक २०२२

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पोट निवडणूक २०२२ – नगर परिषद कन्हान पिप्री मूळ प्रारूप मतदार यादी प्रभाग क्र ७

प्रकाशित : 21/06/2022

पोट निवडणूक २०२२ – नगर परिषद कन्हान पिप्री मूळ प्रारूप मतदार यादी प्रभाग क्र ७

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर नगर पंचायतीच्या सदस्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य आरक्षणाची अधिसूचना

प्रकाशित : 15/06/2022

नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर नगर पंचायतीच्या सदस्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य आरक्षणाची अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नागपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद कामठी , उमरेड, काटोल, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर, ब्राम्हणी, रामटेक, नरखेड आणि मोवाड च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सदस्यांसाठी जाहीर सूचना

प्रकाशित : 15/06/2022

नागपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद कामठी , उमरेड, काटोल, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर, ब्राम्हणी, रामटेक, नरखेड आणि मोवाड च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर पंचायत भिवापूरच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला)

प्रकाशित : 10/06/2022

नगर पंचायत भिवापूरच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी – नगर परिषद कामठी , उमरेड ,काटोल , वाडी ,सावनेर ,खापा ,मोहपा ,कळमेश्वर ,ब्राम्हणी ,रामटेक , नरखेड व मोवाड

प्रकाशित : 09/06/2022

अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी – नगर परिषद कामठी , उमरेड ,काटोल , वाडी ,सावनेर ,खापा ,मोहपा ,कळमेश्वर ,ब्राम्हणी ,रामटेक ,…

तपशील पहा