Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
ॲम्फोटेरीसीन बी इंजेक्क्शन लायपोसोमल व प्लेन ची ऊपलब्धता व वितरण दि. १/५/२१ ते १३/५/२१

प्रकाशित : 14/05/2021

ॲम्फोटेरीसीन बी इंजेक्क्शन लायपोसोमल व प्लेन ची ऊपलब्धता व वितरण दि. १/५/२१ ते १३/५/२१

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्राणवायू निर्माण (पी एस ए) संचाच्या ई दरपत्रकासाठी अंतिम तारीख ०१-०५-२०२१ पर्यन्त वाढविण्याबाबत

प्रकाशित : 30/04/2021

प्राणवायू निर्माण (पी एस ए) संचाच्या ई दरपत्रकासाठी अंतिम तारीख ०१-०५-२०२१ पर्यन्त वाढविण्याबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शासकीय रूग्णालय नागपूर, 600 LPM लिक्विड ऑक्सिजन प्लांटच्या पुरवठा व स्थापनेसाठी निविदा

प्रकाशित : 27/04/2021

शासकीय रूग्णालय नागपूर, 600 LPM लिक्विड ऑक्सिजन प्लांटच्या पुरवठा व स्थापनेसाठी निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत जिल्हास्तरावर कार्यकारी सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत

प्रकाशित : 18/02/2021

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत जिल्हास्तरावर कार्यकारी सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमा 2020 अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (४९ सावनेर )

प्रकाशित : 04/01/2021

मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमा 2020 अंतर्गत प्राप्त दावे व हरकती (४९ सावनेर )

तपशील पहा