Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नॉन-क्रीमीलीयर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी संदर्भात जाहीरनामा (०६-१२-२०२२ ते २१-१२-२०२२)

प्रकाशित : 06/12/2022

नॉन-क्रीमीलीयर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी संदर्भात जाहीरनामा (०६-१२-२०२२ ते २१-१२-२०२२)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय नागपूर येथे कोरड्या झाडांची विक्री प्रक्रिया जाहिरातीसाठी

प्रकाशित : 07/11/2022

प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय नागपूर येथे कोरड्या झाडांची विक्री प्रक्रिया जाहिरातीसाठी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
1 जाने. 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे सक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

प्रकाशित : 07/11/2022

1 जाने. 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे सक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नॉन-क्रीमीलीयर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी संदर्भात जाहीरनामा (२८-१०-२०२२ ते १२-११-२०२२)

प्रकाशित : 04/11/2022

नॉन-क्रीमीलीयर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी संदर्भात जाहीरनामा (२८-१०-२०२२ ते १२-११-२०२२)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मौजा-भिवापूर ता. भिवापूर येथील मोखरबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षी शाखा काल्वाचे पुच्छ (Tail Drain) बांधकामाकरिता अतिरिक्त जमिनीचा खाजगी वाटाघाटी पद्धतीने जमिनीचा खरेदीबाबत जाहीर नोटीसचा मसुदा प्रसिद्धीबाबत.

प्रकाशित : 03/11/2022

मौजा-भिवापूर ता. भिवापूर येथील मोखरबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षी शाखा काल्वाचे पुच्छ बांधकामाकरिता अतिरिक्त जमिनीचा खाजगी वाटाघाटी पद्धतीने जमिनीचा खरेदीबाबत…

तपशील पहा