Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना .

प्रकाशित : 29/12/2021

कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना .

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना .

प्रकाशित : 13/11/2021

कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना .

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

प्रकाशित : 08/11/2021

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

प्रकाशित : 08/11/2021

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमा अतंर्गत 27 सप्टेंबर नागपूर जिल्ह्यात हेरिटेज वॉक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले

प्रकाशित : 29/09/2021

स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमा अतंर्गत 27 सप्टेंबर नागपूर जिल्ह्यात हेरिटेज वॉक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले

तपशील पहा