मागील कार्यक्रम

सहभागी कलाकाराद्वारे नृत्य
कालिदास राष्ट्रीय लोकमहोत्सव आणि आदिवासी संस्कृतीपर्व २०१७-१८

प्रारंभ: 27/02/2018 शेवट: 28/02/2018

ठिकाण: नेहरू ग्राउँड, रामटेक

राष्ट्रीय मतदार दिन नागपूर येथे युवकांनी प्रात्यक्षिक
राष्ट्रीय मतदार दिवस २०१७

प्रारंभ: 25/01/2018 शेवट: 25/01/2018

ठिकाण: सेंट उसुर्ला विद्यालय, सिव्हील लाईन नागपूर