Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्हयातील अल्पसंख्याक समूहांची (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, जैन ,पारसी) लोकसंख्याबाबत माहीती पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद , नागपूर

नागपूर जिल्हयातील अल्पसंख्याक समूहांची (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, जैन ,पारसी) लोकसंख्याबाबत माहीती पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद , नागपूर

04/12/2019 04/01/2020 पहा (6 MB)
मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बी एल ओ ) यादी – नागपूर जिल्हा 31/03/2019 31/12/2019 पहा (732 KB)
माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

माहे एप्रिल, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिट यामुळे शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या .

14/02/2019 31/12/2019 पहा (35 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (35 KB) कामठी यादी (26 KB)
माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर , २०१७ या कालावधीत अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित अनुदानाच्या याद्या.

14/02/2019 31/12/2019 पहा (63 KB) भिवापूर यादी (63 KB) मौदा यादी (29 KB) नागपूर ग्रामीण यादी (97 KB) रामटेक यादी (53 KB) कामठी यादी (428 KB)
नागपूर जिल्यातील नगर परिषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी येथील अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी.

नागपूर जिल्यातील नगर परिषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी येथील अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी.

30/11/2019 05/12/2019 पहा (100 KB)
नागपूर जिल्यातील नगर परिषद कन्हान-पिपरी येथील अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी.

नागपूर जिल्यातील नगर परिषद कन्हान-पिपरी येथील अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी.

30/11/2019 05/12/2019 पहा (96 KB)
नागपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद भिवापूर येथील प्रभाग क्र. ४ मधील प्रारूप मतदार यादीवर नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविने बाबत.

नागपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद भिवापूर येथील प्रभाग क्र. ४ मधील प्रारूप मतदार यादीवर नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविने बाबत.

18/11/2019 20/11/2019 पहा (120 KB)
नागपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद उमरेड येथील प्रभाग क्र. ११ मधील प्रारूप मतदार यादीवर नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविने बाबत.

नागपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद उमरेड येथील प्रभाग क्र. ११ मधील प्रारूप मतदार यादीवर नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविने बाबत.

18/11/2019 20/11/2019 पहा (234 KB)
नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून सूचना व हरकती मागविणे बाबत.

नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून सूचना व हरकती मागविणे बाबत.

07/11/2019 16/11/2019 पहा (107 KB) नकाशा (2 MB)
नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कन्हान-पिंपरी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून व हरकती मागविणे बाबत.

नागपूर जिह्ल्यातील नगर परिषद कन्हान-पिंपरी येथील प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरीकांकडून व हरकती मागविणे बाबत.

07/11/2019 16/11/2019 पहा (108 KB) नकाशा (3 MB)