Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
Final Seniority List of talathi as on date 01-01-2022
Final Seniority List of talathi as on date 01-01-2022
29/01/2023 29/01/2023 पहा (9 MB)
जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय प्रवर्गनिहाय नेमणूक करणेकरीता जाहिरात .

जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय प्रवर्गनिहाय नेमणूक करणेकरीता जाहिरात .

19/12/2022 18/01/2023 पहा (443 KB) GR 29.08.2022 (205 KB) GR 23-11-2022 (515 KB)
नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम

नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम

03/11/2022 05/01/2023 पहा (346 KB)
1 जाने. 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे सक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

1 जाने. 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे सक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

03/11/2022 05/01/2023 पहा (490 KB)
अनुकंपा सामाईक प्रसिद्धी सूची २०२२ (वर्ग -४)

अनुकंपा सामाईक प्रसिद्धी सूची २०२२ (वर्ग -४)

27/04/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
शिपाई अंतिम ज्येष्ठता यादी-2022

शिपाई अंतिम ज्येष्ठता यादी-2022

22/07/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
चालक अंतिम ज्येष्ठता यादी -2022
चालक अंतिम ज्येष्ठता यादी -2022
22/07/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना .

कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना .

28/12/2021 30/12/2022 पहा (157 KB)
नागपुर मधील आधार केंद्राचा निकाल

नागपुर मधील आधार केंद्राचा निकाल

30/12/2021 30/12/2022 पहा (1 MB) Result of Aadhaar Nagpur Rural (2 MB)
नागपुर ग्रामीण मधील आपले सरकार सेवा केंद्राचा निकाल

नागपुर ग्रामीण मधील आपले सरकार सेवा केंद्राचा निकाल

30/12/2021 30/12/2022 पहा (7 MB)