Close

नजुल

नजुल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

08/11/2021 31/12/2022 पहा (83 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

08/11/2021 31/12/2022 पहा (153 KB)