Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्यातील वाळु घाटाचे लिलाव करिता इ-निविदा

नागपूर जिल्यातील वाळु घाटाचे लिलाव करिता इ-निविदा

21/05/2021 31/05/2021 पहा (2 MB)
शासकीय रूग्णालय नागपूर, 600 LPM लिक्विड ऑक्सिजन प्लांटच्या पुरवठा व स्थापनेसाठी निविदा

शासकीय रूग्णालय नागपूर, 600 LPM लिक्विड ऑक्सिजन प्लांटच्या पुरवठा व स्थापनेसाठी निविदा

27/04/2021 15/05/2021 पहा (2 MB)
प्राणवायू निर्माण (पी एस ए) संचाच्या ई दरपत्रकासाठी अंतिम तारीख ०१-०५-२०२१ पर्यन्त वाढविण्याबाबत

प्राणवायू निर्माण (पी एस ए) संचाच्या ई दरपत्रकासाठी अंतिम तारीख ०१-०५-२०२१ पर्यन्त वाढविण्याबाबत

30/04/2021 15/05/2021 पहा (2 MB)
ई -निविदा: नागपूर जिल्हातील वाळू गट्टाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्याकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागारांची नेमणूक करण्याबाबत

ई -निविदा: नागपूर जिल्हातील वाळू गट्टाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्याकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागारांची नेमणूक करण्याबाबत

18/12/2019 31/12/2020 पहा (674 KB)
अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्डधारकाच्या कार्डधारकांसाठी किट वितरणासाठी ई-निविदा सूचना

अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्डधारकाच्या कार्डधारकांसाठी किट वितरणासाठी ई-निविदा सूचना

23/04/2020 27/04/2020 पहा (3 MB)
करोन विषाणू रोगाकरिता प्रतिबंधात्मक साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत निविदा.

करोन विषाणू रोगाकरिता प्रतिबंधात्मक साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत निविदा.

20/03/2020 23/03/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नागपूर अंतर्गत बाह्य यंत्रणा संस्थेकडून १ प्रोग्रामर १४ डाटा एन्ट्री मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी इ निविदा मागविण्याबाबत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नागपूर अंतर्गत बाह्य यंत्रणा संस्थेकडून १ प्रोग्रामर १४ डाटा एन्ट्री मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी इ निविदा मागविण्याबाबत.

28/02/2020 16/03/2020 पहा (2 MB)
निविदा सूचना – दरपत्रक मागविण्याबाबत , कार्यकारी अभियंता (कार्य), जिल्हा परिषद नागपूर 03/03/2020 06/03/2020 पहा (569 KB)
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० चे सैवधानिक लेखापरीक्षण च्या नेमणुकीबाबत.

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० चे सैवधानिक लेखापरीक्षण च्या नेमणुकीबाबत.

11/01/2020 17/01/2020 पहा (777 KB)
सन २०१८-२०१९ या वर्षामध्ये रेतीघाट लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (प्रथम फेर लिलाव)

सन २०१८-२०१९ या वर्षामध्ये रेतीघाट लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (प्रथम फेर लिलाव)

30/03/2019 30/09/2019 पहा (772 KB)