Close

Tahsil

Sr. No. Officer Name Designation Contact No e-mail ID
1 Shri. Santosh Khandre Tahsildar, Nagpur City  94205 53205 tahsildarngpcity@gmail.com
2 Shri. Pratap Waghmare Tahsildar, Nagpur Rural 9422642842 tahsilofficerural@gmail.com
3 Shri. Akshay Poyam Tahsildar, Kamptee 8275554247 ahsildarkamptee@yahoo.in
tahsildarkamptee@gmail.com
4 Smt. Priyadarshani Borkar Tahsildar, Hingna 9422169145 tahasildarhingna@gmail.com
5 Shri. Sandip Pundekar Tahsildar, Umred 8275371394 tahsilofficeumred@gmail.com
6 Shri. Kalyankumar Dahat Tahsildar, Bhiwapur 9421711206 tahsilbhiwapur@gmail.com
7 Shri.Sharad Kamble Tahsildar, Kuhi 9284610079 tahsildarkuhi@gmail.com
8 Smt. Hansa Mohane Tahsildar, Ramtek 9975321159 tahsildarramtek@gmail.com
9 Shri. Dhanajay Deshmukh Tahsildar, Mauda 9403285160 tahsilofficemouda@gmail.com
10 Shri. Ranjeet Dusawar (Addl. Charge) Tahsildar, Parsheoni 9373391212 tahsilparseoni81@gmail.com
11 Shri. Mallik Virani Tahsildar, Saoner 9422154025 tahsaoner@gmail.com
12 Smt. Roshan Makwane Tahsildar, Kalmeshwar 9422777464 tahsildarkalmeshwar@gmail.com
13 Shri. Raju Ranvir Tahsildar, Katol 8275557655 katoltahsildar@gmail.com
14 Shri. D.G.Jadhav Tahsildar, Narkhed 7798547921 tahsildarnarkhed1@gmail.com
15 Shri. Premkumar Ade (Addl. Charge) Additional Tahsdilar, Devlapar 9765040219
16 Shri. Sandip Pundekar (Addl. Charge) Additional Tahsdilar, Bela 8275371394