Tahsil

Sr.No. Officer Name Designation Including Sub Division Name Landline No. E-Mail I.D.
1 Smt. Priyadarshani Borkar Tahsildar, Nagpur (City) Nagpur (City) 0712-2561975 tahsildarngpcity[at]gmail[dot]com
2 Shri. Pratap Waghmare (Addl.) Tahsildar, Nagpur (Rural) Nagpur (Rural) 0712-2564577 tahsilofficerural[at]gmail[dot]com
3 Shri. Pratap Waghmare Tahsildar, Hingna Hingna 07104-276134 tahasildarhingna[at]gmail[dot]com
4 Shri. Rahul Sarang Tahsildar, Umred Umred 07116-242004 tahsilofficeumred[at]gmail[dot]com
5 Shri. Dhumansingh Jadhav Tahsildar, Bhiwapur Bhiwapur 07106-232241 tahsilbhiwapur[at]gmail[dot]com
6 Smt. Vinita Lanjewar Tahsildar, Kuhi Kuhi 07100-222236 tahsildarkuhi[at]gmail[dot]com
7 Shri. Dharmesh Fusate Tahsildar, Ramtek Ramtek 07114-255124 tahsildarramtek[at]gmail[dot]com
8 Shri. Varunkumar Sahare Tahsildar, Parseoni Parseoni 07102-225139 tahsilparseoni81[at]gmail[dot]com
9 Shri. Nimbalkar (Addl.) Tahsildar, Mouda Mouda 07115-281128 tahsilofficemouda[at]gmail[dot]com
10 Shri. Balasaheb Tele Tahsildar, Kamptee Kamptee 07109-288220 tahsildarkamptee[at]gmail[dot]com
11 Shri. Raju Ranvir Tahsildar, Saoner Saoner 07113-232212 tahsaoner[at]gmail[dot]com
12 Smt. Hansa Mohane Tahsildar, Kalmeshwar Kalmeshwar 07118-271358 tahsildarkalmeshwar[at]gmail[dot]com
13 Shri. Nilesh Kadam (Addl.) Tahsildar, Katol Katol 07112-222023 katoltahsildar[at]gmail[dot]com
14 Shri. Jayvant Patil Tahsildar, Narkhed Narkhed 07105-232206 tahsildarnarkhed1[at]gmail[dot]com