Close

Nagpur Municipal Corporation Zone Offices

Zone No. Name of Zonal Office Address Telephone No. Email Id
1 Laxminagar Near  Laxminagar Water Tank 0712-2245589 Laxminagarzone1@gmail.com
2 Dharampeth Harne Mahila Samaj Bhawan Marg, Gokulpeth Nagpur 0712-2565589 dharmpethzone@gmail.com
3 Hanuman nagar Jawahar Nagar,  Near Tukdoji Putla, Nagpur 0712-2755589 nmczn3@gmail.com
4 Dhantoli Dhantoli Railway Bridge, Near Ghat Road Nagpur 0712-2565599 Dhantolizone4@yahoo.com
5 Nehru Nagar In Front of Jankidevi Vidyalaya, Nehru Nagar Nagpur 0712-2705589 nehrunagarzoneno5@gmail.com
6 Gandhibagh Raje Raghuji Bhosle Bhawan Parisar, Mahal Nagpur 0712-27355599 acnmczone6@gmail.com
7 Satranjipura Marvadi Chowk, Railway Station Dhahi Bazar road, Nagpur 0712-2735589 satranjipurazoneno7@gmail.com
8 Lakadganj Behind Cabra Petrol Pump, Telephone Exchange Chowk, Nagpur 0712-2737599 lakadganjzone8@gmail.com
9 Ashi Nagar Ashi Nagar zone No. 9,  Near Anand Budha Vihar, Kampthee Road Nagpur 0712-2735599 Ashinagar.zone9@gmail.com
10 Mangalwari Mangalwari  Zone 10, Chhawni Road, Nagpur 0712-2595599 nmcmangalwarizone10@gmail.com