Close

Kalmeshwar Municipal Council

Kalmeshwar, Tahsil Kalmeshwar, Dist. Nagpur

Email : chiefofficer[at]kalmeshwarnagarparishad[dot]com
Phone : 07118-271333